M I C H A S I O W

Loading

Pobierasz zaliczkę?

Tak, zawsze pobieram 20% zaliczki przed rozpoczęciem prac.